Идейни проекти

Проекти на едноетажни или двуетажни еднофамилни дървени къщи от механично цилиндровани  трупи,  ръчно обработени трупи или слепени греди:

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП-227 м2:

двуетажна дървена къща от механично цилиндровани трупи

 

Дървена къща – 3 ет., РЗП- 214,29 м2:

дървена къща от механично цилиндровани трупи на три етажа

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 194,38 м2:

двуетажна дървена къща от механично цилиндровани трупи

 

Дървена къща –2 ет., РЗП – 234,97 м2:

двуетажна дървена къща от цилиндровани трупи

 

Дървена къща –2 ет., РЗП – 260,12 м2:

двуетажна дървена къща от цилиндровани трупи

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 101 м2:

двуетажна къща от дървени цилиндровани трупи

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 172,24 м2:

двуетажна къща от дървени трупи

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 209,51 м2:

двуетажна дървена къща от трупи

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 157 м2:

двуетажна дървена къща от слепени греди

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 166 м2:

двуетажна къща от цдървени трупи

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 125,56 м2:

двуетажна дървена къща от цилиндровани трупи

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 131,27 м2:

двуетажна дървена къща от цилиндровани трупи

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 345,17 м2:

двуетажна къща от дървени трупи

 

Дървена къща – 1 ет., РЗП – 111,5 м2:

дървена къща от цилиндровани трупи

 

Дървена къща – 1 ет., РЗП – 112,05 м2:

 дървена къща от слепени или профилирани греди

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 155,45 м2:

двуетажна дървена къща от профилирани трупи или слепени греди

 

Дървена къща – 2 ет., РЗП – 180 м2:

двуетажна дървена къща от цилиндровани трупи